First Steps

Розвиваючі заняття для дітей 6-12 місяців

Головна задача розвитку дитини першого року життя – це фізичний розвиток та пізнання навколишнього світу за допомогою матері.

Існує багато різноманітних розвиваючих методик для цієї вікової групи. Але найбільш важливо у заняттях такого напрямку, враховувати вікові та фізичні можливості дитини, приділяти необхідну увагу цим аспекту. Фізичний розвиток ототожнюється з розвитком мислення та психічно-емоційної сфери, тобто розвиток певних фізичних навичок, взаємопов’язаний з розвитком когнітивних функцій, так як сприяє укріпленню існуючих та появі нових нейронних зв’язків.

Крім того, з фізичним та психічно-емоційним розвитком пов’язаний розвиток мислення, як фактор, що допомагає дитині побачити різноманітність світу, підтримуючи його природну цікавість.

Варто зазначити, що згідно піраміди потреб Маслоу, для підтримки цікавості до пізнання світу, важливо забезпечити базові потреби дитини: сон, їжа, здоров’я, безпека, належність до певної соціальної групи (родини), любов, прийняття, повагу. Це важливий фундамент для розвитку інтелектуальних та особистісних якостей.

Також, важливо розуміти особливості вікового періоду з точку зору вікової кризи, що наближається, та може бути зміщена у часі, як в бік більш раннього прояву, так і в бік більш пізнього прояву. Криза першого року життя – перша вікова криза в житті людини, формує загальну картину довіри або не довіри до навколишнього світу. Як наслідок, «правильно» прожита криза формує у дитини: відкритість новому досвіду, легкість у будь-яких починаннях, впевненість в собі, довіра оточуючим та їх підтримці. Відповідно, криза прожита «не правильно», за відсутності підтримки з боку батьків провокує розвиток: невпевненості в собі, почуття невдачі, обмежених можливостей, формує установку, що оточуючий світ небезпечний та несправедливий.

Виходячи з усього зазначеного вище, головна ідея розвиваючих занять для мам та дітей віком 6 – 12 міс:

– формування у матері навичок спостереження за діяльністю дитини без втручання;

– укріплення та розвиток зв’язку в діаді мати-дитина;

– розвиток та закріплення у мами навичок емпатії та розпізнання невербальних сигналів, формування навичок тілесного налаштування;

– розвиток вміння «йти» за цікавістю дитини;

– розвиток творчого підходу у грі та спілкуванні з дитиною;

– розвиток у мами вміння бачити та підтримувати етапи фізичного та психічно-емоційного розвитку дитини, без грубих втручань, через «м’який» контакт.

Головний інструмент в досягненні зазначених цілей та ідей – це гра. Тому формат занять – ігровий з невеликим обсягом теоретичного матеріалу, домашніми завданнями та підтримкою он-лайн.